Maar weer eens een overstap van energieleverancier

Omdat onze energiekosten al jaren ongeveer hetzelfde zijn en het verbruik ook, lukt het niet meer goed om op die post nog verder te besparen dan wat we tot nu toe deden. De verwarming staat al vrij laag (18 graden), nóg lager betekent dat ik het niet meer comfortabel vind. We wassen op lage temperaturen, als we de oven aanzetten probeer ik meestal meerdere dingen tegelijk te bakken en te maken, we hebben geen droger, laten geen lichten onnodig branden. Aan de andere kant zijn er wel wat zaken het huis ingeslopen die energie vreten, we maken bijvoorbeeld regelmatig gebruik van een energievretende luchtontvochtiger en ik van een daglichtlamp. Maar dit zijn wel dingen die nodig zijn. Dat we niet meer zijn gaan betalen hebben we wellicht te danken aan de gedaalde energieprijs.

De enige manier om toch nog te bezuinigen op deze post is door over te stappen naar een andere energieleverancier en gebruik te maken van een bonus of cashback zoals het ook wel wordt genoemd. Ik deed dit tot nu toe een paar keer. De laatste twee jaar niet omdat vergelijkingsrondes toen weinig opleverden. Wat ik toen nog wel deed was een iets lager energietarief bij onze leverancier regelen omdat ik erachter kwam dat vanwege mijn FNV-lidmaatschap daar aanspraak op mocht maken.

Deze week ging ik maar weer eens vergelijken. En vond ik toch weer een deal die de moeite waard is. Met energietarieven die net iets lager zijn dan wat we nu betalen en een cashback van €210 op de jaarnota scheelt dat toch weer bijna €20 per maand. Dus zeg ik Greenchoice gedag en stap ik over naar Oxxio.

Ben ik toch weer overstag gegaan voor een voordeeltje. Ik ben een ontrouwe klant. En besef me dat ik dat minder snel doe bij een kleine ondernemer. Ik zou bijvoorbeeld niet snel wisselen van dierenarts, ook al weet ik dat mijn dierenarts redelijk prijzig is qua entingen en zo. Maar ik kan ze wel altijd bellen, ze geven vaak en goed advies en soms korting (met de exzwervers). De band is persoonlijker. Dat beloon ik met loyaliteit. Ik voel me minder loyaal naar een groot energiebedrijf of verzekeraar toe en kies dan sneller voor mijn eigen voordeel. De grotere bedrijven zijn natuurlijk ook niet loyaal naar mij toe. Ze geven nieuwkomers kortingen die ze bestaande klanten niet geven. Zo houden we elkaar vast in een vreemde wurggreep.

 Hoe loyaal ben jij, stap jij ook makkelijk over?

ps: Greenchoice is echt niet de enige die groene stroom en gas levert. Je kunt op de groene energievergelijker kijken wie nog meer groene energie leveren:
http://www.degroeneenergievergelijker.nl/groene-energie/groene-energieleveranciers/

Advertenties

Niet alleen hypotheekneutraal maar ook energieneutraal?

Een tijdje geleden lag er een brief in de bus van een medestraatbewoner (is dit een woord?). Of we ook zo baalden van de hoge energierekening. Onze huizen zijn oud, de meesten zijn gebouwd in de periode 1906-1930 en je kunt je voorstellen dat er hier en daar nogal wat gaten en kieren zijn. De vraag was of er interesse in de straat is om de huizen te verduurzamen. Dat is op den duur ten voordele van je portemonnee en het milieu. En of we daarom de vragenlijst wilden invullen.

Dat deden we natuurlijk. De vragen richtten zich op het verbruik van de verschillende huizen en de interesse voor verschillende verduurzamingsmogelijkheden en we leverden hem in. Ook al hebben we nu geen geld om te investeren in zonnepanelen of warmtepompen, tegen de tijd dat dit soort zaken echt gaat lopen, zijn we zo weer 1,5 jaar verder.

Inmiddels is M. naar de eerste bijeenkomst geweest waar de resultaten van het onderzoekje werden besproken. De komende tijd gaan diverse buurtbewoners (waaronder M.) zich in kleinere werkgroepen buigen over de mogelijkheden om de energierekening omlaag te brengen door individuele acties zoals verbeteringen aanbrengen in huizen of door collectieve acties (inkoop van energie of opslag en opwekking van energie).

Het kan bijvoorbeeld interessant zijn om met de middelbare school hier verderop te gaan praten over het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de school. Niet alle huizen en daken in de straat zijn hiervoor geschikt maar een groot schooldak is dat wel.

Op de eerste bijeenkomst was ook iemand van de gemeente aanwezig omdat er ook subsidies mogelijk zijn voor dit soort initiatieven en er werd voorlichting gegeven over iets wat ze ‘0 op de meter noemen: je huis in korte tijd zo renoveren dat het energieverbruik drastisch wordt verminderd en bovendien zelf kan worden opgewekt. Je pakt dan bijvoorbeeld het weglekken van warmtenergie aan (bijvoorbeeld onder de vloeren isoleren). Omdat de huizen in deze straat heel oud zijn zou er om echt effect te bereiken nieuwe gevels moeten worden gebouwd. Weinig mensen in de straat zagen deze oplossing zitten. Dus nu buigen mensen in deelgroepjes zich over de vraag of er alternatieven zijn op een ‘0 op de meter’ situatie te krijgen.

Wij vinden het allemaal reuze interessant maar of het ergens toe leidt vraag ik me af. Een van de problemen is dat alle huizen in de straat al meer dan een eeuw lang zijn verbouwd door ik weet niet hoeveel eigenaren. Ook zijn de meeste huizen verschillend van grootte door aan- en uitbouwen. Deze straat is geen uniforme nieuwbouwwijk waarvan je kunt zeggen: nu gaan we alle huizen voorzien van een warmtepomp en die komt op plek B te staan.

De staat waarin de huizen verkeren verschilt ook aanzienlijk voor hoeveel warmte er weglekt. Er hebben veel huizen last van water onder de grond, maar wij bijvoorbeeld helemaal niet. Ook vond ik het schokkend om te merken dat sommige mensen per maand € 200 aan energie betalen (wij betalen nu €105), deze mensen hebben een gaskachel. Je kunt je voorstellen dat voor deze mensen er al veel winst is te behalen door CV aan te laten leggen.

Voor ons is het de vraag wat we kunnen doen, het huis is geïsoleerd en voorzien van dubbel glas. We betalen in vergelijking met veel anderen in de straat best weinig aan energie, onder meer doordat we ons verbruik hebben aangepast door de verwarming lager te zetten, minder lang te douchen, spaarlampen, afijn de bekende riedel. Toch zou het leuk zijn nog meer te besparen, dat is dan ook de reden dat M. nu meedenkt met de andere actieve bewoners.

Een motivatie zou kunnen zijn dat je minder afhankelijk van gas wil zijn, gezien de ontwikkelingen in Groningen en Rusland is dat geen vreemd verlangen. Maar als je bijvoorbeeld met een warmtepomp gaat werken dan moet het halve huis worden aangepast en stuiten we al snel op problemen: we kunnen hier niet onder de vloer omdat er allemaal kleine muurtjes om de warmtepijpen zijn gemetseld van de hete luchtverwarming. Ook komt er dan volgens mij een grote boiler als je met een warmtepomp gaat werken en ik heb echt geen flauw idee waar je dat zou kunnen plaatsen. Dat zou ten koste van gewone woonruimte gaan. Is me het dat waard?

Een huis in de straat is doorgelicht met een quick scan. Hierin wordt berekend wat mensen naar verwachting de komende 15 jaar aan energiekosten kwijt zijn op grond van hun historisch verbruik. Het onderzochte huis zal in 15 jaar tijd iets meer dan € 34.000 kwijt zijn aan energie. Volgens de quick scan zou door het nemen van maatregelen 20% moeten worden kunnen bespaard. Die besparing zou je op voorhand kunnen investeren in energiebesparende maatregelen, die vervolgens worden toegelicht. Maar dan staat er tussen neus en lippen door ook in het rapport te lezen dat uiteindelijk gedrag bepalend is of genomen maatregelen wel effect hebben want door gedragsverandering alleen kan ook al 15 % op de energiekosten bespaard worden.

Ook werd een rapport meegestuurd waarin uitleg werd gegeven over het energieneutraal maken van huizen. Hartstikke interessant maar dan zijn er al snel investeringen van € 30.000 nodig om dit te bereiken. Dát hebben we nu niet. En lenen gaan we niet, eerst maar eens de lening die we hebben afbetalen.

Jullie lezen het, wij hebben andere prioriteiten, hoewel ik wel graag collectief zonnepanelen zou willen laten plaatsen. Maar we willen nu eerst de hypotheek aflossen. Bovendien zijn we er nog steeds niet over uit of we hier willen blijven wonen. Dat is toch wel een vereiste als je investeringen ter hoogte van deze bedragen gaat doen. Voor sommige buurtbewoners is de situatie anders: er valt veel energievoordeel te behalen en als je – zoals een stel hier verderop – al nagenoeg je hypotheek hebt afgelost, wordt het wel heel interessant om je huis niet alleen hypotheekneutraal te maken maar ook energieneutraal.

Dit wordt voor ons interessant als we bijvoorbeeld 5 jaar verder zijn met aflossen en meer zicht hebben op onze toekomst (blijven of weggaan hier). Het is natuurlijk geweldig als je met een tegenvallend pensioen kunt wonen in een afgelost huis zonder kosten kwijt te zijn aan energieverbruik. Een moestuin, een paar kippen en een geit erbij en je hebt niets meer nodig.

Wijs op Woensdag: Je energiebudget op je oude dag

Een bijdrage van gastblogger Pennie Wijs:

Onlangs belde er iemand aan de deur bij mijn oude vader. Een vertegenwoordiger van energieleverancier BudgetEnergie. Of mijn vader wel wist dat hij flink zou kunnen bezuinigen op zijn energiekosten? De meeste mensen in de straat deden dat trouwens al. Door klant te worden bij BudgetEnergie. Als hij even de afrekeningen en meterstanden mocht zien, dan konden ze het hele plaatje samen doorrekenen.

Nou kan ik nog zo vaak tegen mijn vader zeggen dat hij niets aan de deur moet kopen en al helemaal nooit iemand binnen moet laten, maar daar heeft hij lak aan. Altijd dat achterdochtige en wantrouwige gedoe van mij, daar houdt hij niet van. Bovendien heeft hij als alleenstaande oudere al niet zoveel aanloop meer en zo’n mijnheer die samen met hem sommen wil komen maken is best gezellig.

Dus mijn vader – moeilijk ter been – schuifelde heen en weer om het benodigde cijfermateriaal bij elkaar te scharrelen. En toen werd er even flink gerekend. Maar ik ben al zo zuinig, opperde mijn pa, daar valt toch zeker weinig voordeel meer op te behalen? Nou, daar zou hij nog van opkijken, meende de budgetman en hij frummelde nog wat voort met zijn formulieren. Goed. Toen waren alle punten en komma’s gezet.

– Mag ik u nog één vraagje stellen?
– Welja, vond mijn vader, ze waren nu immers tóch bezig.
– Hoe oud bent u eigenlijk?
– Volgende week word ik zesentachtig, antwoordde mijn pa trots.

Daar keek hij zeker wel van op? vroeg ik, toen hij op dit punt van zijn verslag was aangekomen. Want meestal is dat de reactie en mijn vader kan er – net als ik – intens van genieten te jong ingeschat te worden. Ja nou, daar keek de budgetmijnheer zeker van op. Hij werd er zelfs helemaal stil van! En begon wat moeilijk te kijken. Want uhmmm, hè wat vervelend nu mijnheer, hè wat jammer nou, maar dan mag ik u helaas geen aanbieding meer doen.

Wel allemachtig, riep ik spinnijdig. Komt zo’n druiloor onuitgenodigd aan de deur, je steekt er tijd en moeite in, en dan is alles voor niks. Heb je nog gevraagd of ouderen dan geen behoefte hebben aan voordelige energie? Heb je nog gezegd dat dit gewoon leeftijdsdiscriminatie is? En heb je nog gevraagd wat eigenlijk de reden is voor deze uitsluiting?

Ach welnee, dat alles had mijn vader niet gedaan. Wél had hij voorgesteld om die leeftijdsvraag dan voortaan aan het begin van het gesprek te stellen. Want dat was toch handiger? Ja, dat vond de BudgetEnergiemijnheer uiteindelijk ook wel.

Afrekening energie

De eindafrekening van de energieleverancier valt dit keer bijna samen met onze overstap naar een andere aanbieder. Vlak voor het weekend ontvingen we een mail dat we € 359 euro terug krijgen! Dat wordt verrekend met het nieuwe voorschotbedrag van € 141, dus krijgen we € 218 op onze rekening gestort. En we betalen die maand dus geen voorschotbedrag, als ik het goed heb.

Dat dit voorschotbedrag iets omhoog gaat is wel curieus, maar dat zal te maken hebben met de gestegen prijzen. Het afgelopen jaar maakten we gebruik van een aanbieding met scherpe prijzen. Dat is natuurlijk precies de reden dat we nu weer zijn overgestapt naar een andere aanbieder, waar het voorschotbedrag € 120 wordt.

In de totale teruggaaf zit een energietegoed of bonus verwerkt van € 220, die vorig jaar als lokkertje werd gebruikt. Zo bezien is onze echte teruggaaf slecht € 139. En we hadden het voorschotbedrag vorig jaar iets omhoog gegooid om tegenvallers te voorkomen. Dus dit is eigenlijk een manier van sparen geworden.

We verbruikten in 2014 voor 2347 kwh stroom en 1353 m3 aan gas. Dat is een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar en dat is niet fraai gezien de zachte winter. Ik heb mijn hoofd gebroken over de oorzaak en waarschijnlijk gevonden, in beide gevallen ons kind dat nu een eigen laptop heeft én de laatste maanden als hobby heeft om heeeeeel lang onder de douche te staan. Daar hebben we hem maar eens op aangesproken maar ja, het is wel een puber hè. Maar er zijn ook andere redenen aan te wijzen, bijvoorbeeld dat mijn moeder voorheen zeker 2 tot 3 wassen voor ons draaide per week en ik dit sinds een jaar (met hier en daar een uitzondering) zelf doe. Tot slot moet ik eerlijk zeggen dat ik er zelf het afgelopen jaar minder op heb gelet  dan andere jaren en zelfs de meterstanden niet meer noteerde.

Om te controleren of mijn lichte ontevredenheid over het verbruik terecht is, vulde ik maar eens ‘Vergelijk mijn energieverbruik’ in op de site van Milieucentraal. En dat viel mee! We scoren goed, we zitten met ons stroomverbruik bij de laagste 40 % van Nederland. Normaal in onze situatie (tussenwoning, 3 personen) is 3150 kwh. Qua gas zitten we bij de laagste 30 % van Nederland en zou een gasverbruik van 1750 kwh normaal zijn in onze situatie.

Dus zonder er heel erg op te letten scoren we toch goed. Nou moet ik wel zeggen dat veel bespaargedrag inmiddels ingesleten is en er al veel slagen zijn gemaakt met spaarlampen/ alles uit waar je niet bent/ stekker uit apparaten/etc. Kun je nagaan wat er zou gebeuren als we nu weer even wat scherper gaan opletten! Nu ben ik geen GreenEvelien en wil ik heel bewust in verband met de vochtigheid hier in huis niet meer te weinig stoken, maar er moet toch nog wel wat te verbeteren zijn lijkt mij. Dus noteer ik weer vlijtig elke maandag de meterstanden.

Trouwens, even ter vergelijking, in 2010 was ons stroomverbuik 2828 kwh en gasverbruik 1711m3, dat was het jaar dat ik begon met het bijhouden en te proberen het verbruik omlaag te brengen.We hebben dus echt wel wat slagen gemaakt, zonder al te veel in te leveren op comfort volgens mij.

Hoe staat het met jouw energieverbruik? Zit je op, onder of boven het gemiddelde?

Wat je allemaal kunt doen met een bloempotkacheltje

Al vaker las ik op internet over de bloempotkachel.
Wat heb je nodig:

 • 4 waxinelichtjes
 • een cakevorm. 
 • 2 bloempotten met een gat in de bodem, beide potten verschillend van grootte
 • een stukje aluminiumfolie
 • lucifers
 • een plankje of onderzetter om alles op te zetten

Dan ga je bouwen:
Op het plankje of onderzetter zet je de cakevorm. Daarin plaats je 4 waxinelichtjes die je aansteekt. Daarover heen plaats je een bloempot. Over het gat van de bloempot leg je wat alufolie. Over de pot plaats je een iets grotere pot. Klaar.

De onderste pot wordt gloeiend heet, de bovenste pot iets minder en geleidt de warme lucht naar boven door het gat maar straalt via de wand ook hitte uit.


Op dagen dat het soms net iets frisser wordt maar de kachel aan zetten te veel van het goede lijkt, is het kacheltje een mooie tussenvorm voor ons. Het zorgt ervoor dat bij ons (grote huiskamer, open keuken en open trap naar boven) de temperatuur 1 graad omhoog gaat. Dat haalt dus net de kou uit de kamer.

Gisteren bedacht ik dat dit systeem ook perfect is voor de was die te drogen hangt. Ons huis is behoorlijk vochtig in deze tijd van het jaar. Vooral een was met handdoeken of spijkerbroeken kan er erg lang over doen om te drogen, soms 2,5 dag. Wilma (het was toch Wilma?) had laatst de tip om dan een ventilator op de was te zetten, maar ja dat kost weer stroom. Gisteren hing ik een was op en zette het bloempotkacheltje er voor met heel snel resultaat. Dat is echt fijn, want soms kom ik klem te zitten met de was omdat het drogen zo lang duurt. We hebben heb inmiddels drie droogrekken en soms hangt de hele bovenverdieping vol met nat goed. Met dit minikacheltje kan alles sneller drogen en hoop ik het met één wasrek per keer te redden.

Kijk nou toch eens wat een ingenieus plan 
om de was sneller droog te laten worden,
niet vergeten om kaarsen uit te doen
 als je weggaat hè!

Nóg een voordeel van het kacheltje: lekker tutten met kaarsjes geeft een goed gevoel. En daar sta ik niet alleen in. Tot mijn stomme verbazing was M. meteen om toen ik hem de bloempotkachel liet zien, mannen en vuur hè. Het is helaas niet zo leuk als een houtkachel maar toch ging hij er meteen mee aan de slag. Op deze manier kun je namelijk goed een kleine ruimte verwarmen. M. heeft het laatst aangestoken toen hij zijn thuiswerkdag had. Boven is het vaak kouder dan beneden, als ik dan heb beneden de verwarming uit heb omdat de temperatuur aangenaam genoeg is voor mij, kan hij boven soms wel behoefte aan een warmtebron hebben. Dit is dan een mooie oplossing.

Best veel voordelen dus:

 • haalt de kou uit een grote ruimte
 • verwarmt een kleine ruimte
 • kleine moeite, veel plezier
 • gezellig zo’n fijne miniwarmtebron
 • lekker prutsen met kaarsen
 • was is sneller droog
 • kat Moos vindt het fijn om er vlak naast te gaan liggen. En een Moos die zich goed voelt is fijn voor iedereen (heeft soms last van moodswings…)

Heb jij dit al eens geprobeerd?

Weer terug

Vorig jaar stapte ik – na jaren klant te zijn geweest van G.reenchoice – over naar E.nergiedirect. G.reenchoice deed niets met mijn vraag wat ze doen om trouwe klanten te belonen en ik zwichtte voor een aanbieding van E.nergiedirect. Wat die aanbieding ook al weer was, weet ik niet meer. Die mail met gegevens heb ik netjes opgeslagen in mijn mailbewaarmap, maar door een storing en overstap naar ‘hupseflups IMAP dinges’ onder begeleiding van een supervriendelijke medewerker van Ziggo die mij niet alleen hielp de storing op te lossen maar meteen ook maar mijn mobiel zo hielp in te richten – nu we toch bezig zijn mevrouw – dat ik daar ook mijn mail kon ontvangen. Ik moest dan wel even de gegevens in onze mailaccount wijzigen en raakte zo ergens in het voorjaar al mijn bewaarmappen kwijt, inclusief de Energiedirectinformatie en ook een heleboel andere best relevante gegevens. En mail ontvangen kan ik nu wel op mijn mobiel maar niet verzenden dus echt veel schoot ik er niet mee op. Best een suffe actie voor iemand die bijna altijd thuis is en de laptop binnen handbereik heeft dus altijd haar mail kan checken. Maar ja, toch willen meegaan met de tijd hè…

Och, och, ’t is me toch wat. In ieder geval bedacht ik geheel uit mezelf dat het contract vast ergens als in binnenkort afliep. Dus ging ik inloggen op mijn account en zag dat het inderdaad een dag later afliep. Tijd om te meterstanden door de geven en te kijken wat ze me bieden.

Consuminderaar als ik ben heb ik meteen een excelletje aangemaakt en via een energievergelijkerssite wat gegevens opgevraagd. Nu kwam G.reenchoice wel heel voordelig naar voren want als nieuwe klant ben ik meer dan welkom.

De overstap was weer snel geregeld en ik ben er ook wel blij mee. Want in tegenstelling tot E.nergiedirect biedt Greenchoice de mogelijkheid tussentijds gegevens in te voeren zodat je kunt zien of je een beetje op koers ligt of niet. En kun je dus tussentijds het maandbedrag verhogen of verlagen. Echt prettig vind ik dat.

Het hele vergelijken en overstappen nam hooguit een kwartier in beslag. Op jaarbasis zou het € 150 moeten schelen. Kijk dat is toch weer snel verdiend. En beter te doen dan de helse toer om de zorgverzekeringen te vergelijken. Daar zie ik elk jaar weer meer tegenop terwijl dat toch ook echt loont, zeker als je net zoals ik best wat zorgkosten maakt.

Andere energieleverancier

Vorige maand heb ik ons bij Energiedirect aangemeld. We zaten bij Greenchoice de afgelopen twee jaar. Op zich naar tevredenheid. Alleen, er is nu eenmaal geld te verdienen met overstappen. Kom je ergens nieuw binnen als klant, dan krijg je een instapbonus of een aan-het-eind-van-het-jaar-geld-terug-bonus. Ik heb lang getwijfeld of ik hier aan mee wil doen. Steeds meer krijg ik het gevoel dat zaken onder de normale prijs worden aangeboden en dat het dus ooit mis moet gaan. Of alles wordt kunstmatig hoog gehouden en zo kunnen ze grote aanbiedingen doen. Het is dat óf we betalen allemaal al jaren veel te veel. Het zal wel het laatste zijn.

Afijn, ik doe er toch aan mee. Ook al vind ik Greenchoice een sympathiek bedrijf met de groene stroom en zo. En weet ik niet goed welke bedrijven wel of niet te vertrouwen zijn op dit gebied. Want je wordt belazerd bij het leven, het schijnt normaal te zijn groencertificaten in te kopen via het buitenland. Met groene stroom heeft dat niets te maken. Zoek je daar naar op internet, dan heb je ineens voor jaaaaaren leesvoer. Daar word ik alleen maar onzekerder van. En hé, ik wil gewoon ook eens een voordeeltje.

Overstappen dus. We krijgen aan het eind van het jaar een korting van € 268 op het totale jaarbedrag. Dat is best een pittig bedrag. Toen we twee jaar geleden overstapten van Nuon naar Greenchoice heeft Nuon werkelijk waar enorm zijn best gedaan om ons als klant te houden. We zijn een paar keer gebeld, we kregen diverse mails én brieven met aanbiedingen. Hoe anders nu. Ik mailde naar Greenchoice dat ik elders goedkoper uit kon zijn. Sterker nog, dat dit ongeveer dezelfde soort aanbieding was als die zij nu bieden aan nieuwe klanten. Ik schreef dat we overwogen over te stappen tenzij ze met een aanbod kwamen. Niks, nada, geen reactie.

Vervolgens heb ik ons aangemeld bij Energiedirect. Als snel kregen we daar de bevestigingsmails en het verzoek om de meterstanden door de te geven en een voorstel voor het te betalen voorschotbedrag. Gisteren stuurde Greenchoice de eindafrekening per mail. Inloggen op ons account kan nog wel maar gegevens bekijken niet meer. Geen één opmerking over: jammer-dat-u-weggaat-bedankt-voor-uw-klandizie. Best vreemd.

Ook vreemd is dat we moeten bij betalen. Niet veel, het gaat om een bedrag van € 65. Wel eigenaardig, aangezien ik zeer regelmatig het afgelopen jaar heb gecontroleerd of het voorschotbedrag voldoende was, gezien de afgelopen strenge winter en zo.

We leven in een vreemde wereld. Banken lokken je naar binnen met een rente om die vervolgens te verlagen. Zorgverzekeraars verhogen de tarieven maar bieden wel sluiproutes voor groepen mensen (lid worden van de FNV en dan je bij Menzis verzekeren en toch 100% fysio vergoed krijgen, heel vreemd), Energiebedrijven buitelen over elkaar heen om je binnen te krijgen met mooie aanbiedingen en instapbonussen maar er wordt geen energie gestopt om jouw klandizie te houden. En ik, ik ga daar in mee door elk jaar als een slaafse geit energie te stoppen in vergelijkingssites…..

Ben jij wel eens van energieleverancier veranderd?

Gevoel boven ratio: de boekhouder in je hoofd

Gisteren schreef ik dat ik de meterstanden regelmatig controleer om te voorkomen dat ik een naheffing krijg. Als blijkt dat ik door de strenge winter meer heb verbruikt dan normaal, kan ik mijn voorschotbedrag verhogen. Vervolgens werd ik op de vingers getikt door een lezer. Beter zelf geld apart houden en een naheffing betalen dan je geld zonder rente uit te lenen aan het energiebedrijf was de reactie.

Daar is niets mis mee, moet je wel een buffer hebben natuurlijk en niet iedereen heeft dat al. Een buffer om tegenslag op te vangen kost tijd. Bovendien, en hier komt psychologie bij kijken, zit het in de mens om liever vooraf wat extra te betalen en eventueel terug te krijgen dan achteraf bij te moeten betalen. Qua geld maakt het niets uit, je betaalt net zo veel in totaal aan het energiebedrijf maar toch is er een verschil in beleving. Hoe komt dat?

Stel, je gaat naar een concert waarvan de toegang € 20 kost. Ook neem je € 20 mee om daar uit te geven. Bij aankomst blijkt dat je het toegangskaartje bent kwijtgeraakt. Koop je met de € 20 die je nog bij je hebt een ander kaartje? Meer dan de helft van de mensen doet dat niet en gaat naar huis.
Hetzelfde scenario maar dan net even anders: je gaat met € 40 euro op stap naar een concert om daar een kaartje aan de kassa te kopen. Bij aankomst blijkt dat je € 20 bent verloren. Koop je met de resterende € 20 een toegangskaartje? Ja, dat doet 90 % van de mensen.

Dit voorbeeld is te lezen in Psychologeld, een boek waar ik eerder een enthousiaste recensie over schreef en waaruit blijkt dat wij helemaal niet rationeel met geld omgaan. Dat bewijst mijn behoefte om het voorschotbedrag te verhogen (liever dat dan bij te betalen) en dat bewijst bovenstaand experiment ook. Hetzelfde bedrag aan geld is in de ene situatie (omgezet in een toegangskaartje) blijkbaar meer waard dan in de andere situatie.

We hebben in ons hoofd een mentale boekhouder die allesbijhoudt: wat gaat eruit en erin, meevallers, tegenvallers, alles wordt mentaal snel in potjes gestopt om het overzicht te houden. Alleen deze mentale boekhouder is niet altijd rationeel en neemt soms op ondoorgrondelijke wijze beslissingen.  ‘Als je na verlies van een concertkaartje een nieuw kaartje moet kopen, beschouwt je mentale boekhouder dit alsof je € 40 voor het concert moet betalen. Het mentale budget ‘concertkaartje’ had hij op € 20 vastgesteld en dat wordt bij aankoop van een tweede kaartje flink overschreden. Bij verlies van het € 20 biljet ben je weliswaar € 20 kwijt, maar je hebt ook nog € 20 over. En laat dat net nou die € 20 zijn die in je mentale begroting was gereserveerd voor een kaartje.’ (pagina 14, Psychologeld, Dijkman & Zadeh).

Zo wordt verlies sterker gevoeld dan het zelfde bedrag aan winst. Zijn we blijkbaar meer uitzinnig als we een auto winnen dan als we een geldbedrag winnen waarvoor we wel twee auto’s hadden kunnen kopen. Ook hier geldt dat de waarde van een product (een auto, een kaartje) meer wordt gevoeld als het om het product zelf gaat en niet het equivalent in geld.

We rijden kilometers om naar verschillende winkels om maar aanbiedingen te scoren en pluizen daarvoor de folders na, maar als we een huis kopen lezen we soms niet eens de hypotheekofferte. Terwijl dat laatste toch duizenden euro’s kan schelen. Maar boodschappen doen we zelf en voor een huis kopen wenden we ons tot een hypotheekadviseur met ‘verstand van zaken’ en schakelen we tegelijkertijd ons ‘ínterne beslissingsproces’ uit. ‘De expert zegt het en dus zal het wel kloppen‘ is de onderliggende gedachte.

Of iets door je mentale boekhouder wordt opgemerkt of niet, hangt onder meer af van de plek van de gebeurtenis of aankoop in de geldpiramide.  Mensen hebben een soort piramide in hun hoofd waarin ze hun geld indelen. De plek in de piramide bepaalt hoe makkelijk het geld wordt uitgegeven’ ( pagina 21, Psychologeld, Dijkman & Zadeh). Onderaan beginnen we met geld dat in je portemonnee zit en dan trapsgewijs volgt het geld op je betaalrekening, spaarrekening, beleggingen, de waarde van je huis en toekomstig geld: je pensioen. Hoe hoger in de piramide, hoe minder snel iets wordt uitgegeven.

Een meevaller onderaan wordt meestal in zijn geheel uitgegeven. Dat leggen de auteurs zo uit: een meevaller van € 500 van de belastingdienst zal sneller worden uitgegeven dan een meevaller van een vergeten bedrag van  € 500 op een spaarrekening.

Geld kan dus ‘weglekken’, zoals de auteurs van Psychologeld dat noemen. We gaan niet rationeel met geld om en soms kost dat ons geld. Om jezelf alert te houden geven ze een paar tips:

 • Beschouw al het geld als geld waarvoor je hebt gewerkt. Krijg je iets terug, win je iets, heb je geld uitgespaard: reken om hoe lang jij er voor zou moeten hebben werken
 • Reken kleine bedragen door naar jaarbasis. Is een aanbieding echt een aanbieding?
 • Maak een lijstje van zaken waar je onnodig geld aan uitgeeft
 • Zet uitgespaard geld meteen opzij
 • Span je mentale boekhouder voor je karretje. Spaar niet achteraf maar vooraf. Reken alles om. Besef je waar je geld naar toe gaat. Geld dat op je spaarrekening staat, wordt minder snel door jou uitgegeven dan geld dat op je betaalrekening staat

Terug naar het voorschotbedrag van het energiebedrijf. Natuurlijk is het financieel gunstiger om een buffer te hebben waarmee je tegenslag, zoals een naheffing, opvangt. Alleen met de huidige spaarrente is dat niet een heel zwaarwegend argument vind ik. Ook al weet ik dat het mijn mentale boekhouder is die zich laat bedotten, het eventueel terugkrijgen van een bedrag vind ik veel leuker dan bij moeten betalen. En een goed gevoel ergens over krijgen weegt ook als argument. Zo lang ik maar weet dat ik mezelf in de maling neem.

Wat je ook doet: meer betalen en terugkrijgen of een naheffing betalen met je buffer maakt niet zoveel uit. Er bestaat niet zoiets als één beste manier van consuminderen. Waar het uiteindelijk omgaat is het besef dát het een strenge winter is geweest en dát dit je extra geld gaat kosten, dat ergens vandaan moet komen.

Vind je dit een interessant onderwerp? Lees dan vooral het boek Psychologeld. Waarom we stoppen met nadenken als we beginnen met uitgeven van  Anna Dijkman en Chris Zadeh.

Controleer je energieverbruik

Eind december geven altijd wij de meterstanden door en dan krijgen we na een tijdje een afrekening.  De afgelopen jaren kregen wij elke keer een bedrag terug, doordat we de verwarming een paar graden lager zetten en minder lang douchen . Dat werd wel steeds minder want het geschatte verbruik kwam steeds dichter in de buurt van het werkelijke verbruik.

Met zo’n strenge winter achter de rug kan de afrekening flink tegenvallen. Daarom bekeek ik op de site van onze energieleverancier onze gegevens. Tegenwoordig kun je makkelijk tussentijds meterstanden doorgeven en krijg je meteen een melding of je voorschotbedrag te hoog of te laag is. Het viel me mee. Weliswaar is er meer gas verbruikt, maar ook weer minder stroom. Het heft elkaar net op en met het huidige voorschotbedrag komen we niet in de problemen.

Als het anders was geweest, zou ik met één druk op de knop het voorschotbedrag hebben kunnen verhogen. Liever vanaf nu per maand een tientje meer betalen, dan achteraf een groter bedrag ineens te betalen.

Weet jij of je heel veel meer hebt verbruikt? Controleer het eens! Hup duik die meterkast in en zoek het uit! Voorkom nare verrassingen!

Zonnepanelen

Al langere tijd gooit S. eens in de zoveel tijd een hengel uit en vist bij ons naar de mogelijkheden om zonnepanelen aan te schaffen. Niet zo vreemd, waarschijnlijk is dit kind behoorlijk gehersenspoeld door ons als het gaat om zorg voor het milieu/zuinig leven/groen leven. Ook al staan onze oren er wel naar, toch hebben wij nu andere prioriteiten zoals aflossen.

Gisteren kregen wij bij een bestelling een folder meegestuurd over zonnepanelen. Daar stonden ook prijzen bij van verschillende opties. S. las het en zette weer eens de aanval in. Wanneer wij dat nu eindelijk eens gingen doen? Ik stak weer eens mijn riedel af: dat we eerst de maandlasten meer omlaag willen brengen door zoveel mogelijk af te lossen. Hopelijk wordt zo de druk snel wat lichter om elke maand minimaal een X bedrag aan inkomsten naar binnen te slepen.

Niet voor één gat te vangen rekende hij ons voor dat als we de salarisverhoging die M. krijgt met ingang van deze maand, alvast opzij zetten voor de zonnepanelen, we in ieder geval al een start maken met sparen voor die panelen. € 50,- per maand is toch € 600 per jaar en met een paar jaar sparen zijn we er dan al.

Valt niets tegen in te brengen, toch? Hier zit een miniversie van Spaarcentje die de kunst van het potjesdenken tot in de vingers beheerst. Dus oké,  wie is voor? Drie handen in de lucht. Geen tegenstemmen? Dat is dan weer een spaarpotje erbij!

Voor ons is het een bewuste keus om ons kind te betrekken bij de financiën. Hij mag van mij weten wat er binnen komt en uitgaat en ik denk dat het alleen maar goed is als we hem betrekken bij het maken van keuzes. Zo lang we hem maar niet betrekken bij onze zorgen. Ik vind het ontzettend leuk om te zien dat hij de waarde van geld begrijpt en dat er voor een grote uitgave gespaard moet worden. Nog mooier vind ik het dat hij inmiddels zo uit zijn mouw schudt hoe zo’n grote uitgave dichterbij kan komen door een onverwachte salarisverhoging daarvoor te gebruiken.

Dus open ik binnenkort een extra rekening. Ik sluit niet uit dat de zonnepanelen toch eerder komen, dat is afhankelijk van eventuele meevallers. Maar ook dan moeten er keuzes gemaakt worden. Ik droom namelijk nog steeds van een andere keuken aangezien in de huidige overal het folie loslaat. M. droomt van andere tegels in de tuin en S. droomt dus van zonnepanelen….