Aflossing

Volgens plan deden wij vorige week een aflossing op onze hypotheek waarmee de uitstaande schuld onder de €189.000 zakte. Omdat we hierdoor ook in aanmerking komen voor een andere risicoklasse, vroegen we dit aan. We betalen met ingang van 1 februari een lagere rente op twee van de drie leningdelen. Onze maandelijkse rentelast is hiermee gezakt van €962,24 naar 906,83.

En daar zijn we heel blij mee. In juli gaan we de volgende aanpassing doen. Dan mogen we overstappen op een variabele rente voor twee van de drie leningdelen. Zo’n aanpassing kun je een jaar voordat je rentevaste periode afloopt, aanvragen (mits dat in je hypotheekakte staat). Dan zakken we hopelijk onder de €900! Ooit betaalden we €1250. Al dat aflossen en alert zijn is toch ergens goed voor geweest!

Advertenties

Hypotheek aflossen

De afgelopen jaren hebben wij flink afgelost op onze hypotheek. In 2012 kwamen wij vanwege een paar redenen in actie. Ons huis dat we in 2007 hadden gekocht, bleek fors onder water te staan. Best een probleem, zeker omdat wij tegen die tijd ook beseften dat we een woekerpolis hadden. Met de schamele te verwachten opbrengst van die woekerpolis zouden we ons huis aan het eind van de looptijd absoluut niet kunnen aflossen.

Afijn, we zijn flink aan het ontwoekeren en aflossen gegaan, het leek wel een nieuwe hobby.

Onze hypotheek bestaat uit drie delen. Het voormalige woekerdeel is nu een veilige annuïteitenlening, dáár hoeven we niet meer naar om te kijken. De overige twee leningdelen zijn aflossingsvrij. Sinds 2012 hebben wij daarop €61.651 afgelost, een voor ons duizelingwekkend bedrag al zeg ik het zelf. Samen met de automatische aflossingen die we doen op de annuïteitenlening hebben wij inmiddels 25% van het totaal geleende bedrag afgelost.

Dat lukte door onszelf heel gemotiveerd te houden. We maakten er vaak een spel van. Elke aflossing werd gevierd met iets feestelijks, bijvoorbeeld ijs halen of een lekker toetje. Mijn favoriete motto was ‘weer een stukje huis dat van ons is.’

Dat ik zo gemotiveerd was, kwam doordat ik mij kwetsbaar voelde. Ik ben niet in staat om te werken en mijn eigen inkomen te verdienen, ik ontvang een WIA-uitkering. M. werkt weliswaar maar de hoogte van ons totale inkomen stond niet echt in verhouding tot de lasten van de hypotheek.

Bovendien kan er altijd (nog) iets gebeuren. Wat nu als ik mijn uitkering kwijt raak? Of M. zijn baan verliest en een andere minder goed betalende baan vindt? Die angst was een goede motivatie om flink af te lossen. Met resultaat, want de lasten daalden met met een paar honderd euro per maand. We bespaarden bovendien ook bijna €100 door in 2012 de risicoverzekering die gekoppeld was aan de hypotheek om te zetten.

Inmiddels zijn we al een tijd zover dat we van één inkomen of een veel lager inkomen zouden kunnen leven, indien nodig. Het huis staat niet ook meer onder water, sterker nog de prijzen zijn enorm gestegen, ook in onze straat. Dus in geval van nood blijven we niet zitten met een restschuld als we moeten verkopen.

En toen, nou toen kwam de klad erin. We hadden vorig jaar en dit jaar veel onverwachte kosten, er werd verbouwd wegens achterstallig onderhoud en ik begon weer een behandeling, dit keer eentje die klauwen met geld kost en die niet wordt vergoed. Ik zag niet goed hoe we konden aflossen. Ik verloor ook met al dat geld dat alle kanten oprolde, een beetje mijn oplettendheid.

Omdat ik hier erg onrustig van word, wil ik de impasse waarin we zitten toch doorbreken. In het verleden losten wij altijd maandelijks vrij grote bedragen af maar nu bedacht ik dat we natuurlijk ook gewoon met veel kleinere bedragen kunnen gaan aflossen. Zodat er toch nog iets gebeurt op dat gebied.  Zodat het gevoel dat het toch niet gaat lukken verdwijnt. Want wie dat denkt komt nergens natuurlijk.

Maar het aflossen met kleine bedragen kwam nog voordat we begonnen tot stilstand. We vroegen ons namelijk af in welke risicoklasse we inmiddels vallen. Hoe groter het gat tussen het door jou geleende bedrag en de executiewaarde van je huis, hoe hoger de rente die je betaalt. Ooit vielen we in de categorie >125 %. Dat is een paar jaar geleden aangepast vanwege de gedaalde schuld, maar hoe staan we er nu eigenlijk voor?

We stuurden een mail naar de hypotheekverstrekker en het antwoord kwam na een paar dagen: we zitten in de categorie < 100% en willen we in aanmerking komen voor weer een andere risicoklasse dan kunnen we als de lening onder de €189.000 komt, een verzoek indienen. Dat geldt voor twee van de drie leningdelen. Het leningdeel met de hoogste rente (5,7%) kende helaas geen tariefklasse-indeling toen we de hypotheek aflosten toentertijd.

Maar goed, €189.000 dus. Daar zitten we nog een kleine €3200 van vandaan. In principe zouden we dat volgend jaar met wat passen en meten kunnen aflossen. Maar, het is wel interessant om uit te zoeken welke rente we gaan betalen als we eerder in die lagere klasse vallen. Met andere woorden: eerder die €3200 aflossen. Als het per maand veel geld scheelt is het immers de moeite waard. Dus stuurden we weer een mail en wachtten we met spanning op het antwoord.

Het scheelt een halve procent rente. Concreet betekent dat per maand €41,46, dat is bijna €500 per jaar! Dat verschil is voor één leningdeel. Op het andere leningdeel betalen we ook een lagere rente maar merken daar in het maandbedrag niets van omdat het een annuïteitenlening is. Het aflossen van dat deel gaat echter wél sneller door de lagere rente.

Dat was even een moeilijke overweging. Kunnen we dat geld nu in één klap missen? Wat als er iets gebeurt? In principe kunnen we wel wat klappen opvangen en daarbij hopen we maar dat niet én de auto én de hete luchtverwarming tegelijk uitvallen. Dus gaan we het doen. Begin volgend jaar maken we die €3200 over en profiteren dan van een lagere rente. Vanaf juli kunnen we dan ook overstappen op een variabele rente en zakken de maandlasten weer wat. 

Het is wel een fikse aderlating vind ik, zo in één keer en vrij onverwacht. Maar ik vind het bedrag wat we daarmee uitsparen echt wel de moeite waard. We gaan dan de rest van 2019 wel zo snel mogelijk die geplunderde spaarpot weer aanvullen, voordat we dan weer verder gaan met aflossen. Daar heb ik al een spaarschema voor gemaakt.

Laatst toen ik schreef over onze financiën volgend jaar, kreeg ik wat reacties van lezers die zelf wat terug zijn gekomen van het aflossen. Dat vond ik leuk om te lezen want meestal lijkt het aflossen één groot hallelujah verhaal als mensen eenmaal zijn begonnen. Soms voel ik me wel eens het kneusje van de klas dat er bij ons zo de klad in is gekomen. Zeker omdat ik ook nog best vaak blije mails krijg van mensen die me al lezen sinds de Spaarcentjetijd en die vertellen door mij te zijn gaan ontwoekeren en aflossen en nu hypotheekvrij zijn.

De hypotheek afgelost hebben op het moment dat de looptijd verstrijkt is geen heilig doel voor ons. Wel is het de bedoeling zo veel mogelijk te hebben afgelost, of beter gezegd zo laag mogelijke lasten te hebben.

Dat heeft twee redenen: ik vind onze lasten nu nog steeds best hoog (962,- per maand) én ik verwacht een grote inkomensdaling als we met pensioen gaan. Wij hebben allebei bepaald geen riante pensioenvoorziening. Komt door een samenloop van omstandigheden. Willen we na ons pensioen de dingen doen waar we nu ook zo van kunnen genieten en eventuele zorgkosten of aanpassingen voor mij kunnen betalen, dan is het toch echt zaak die lasten uiteindelijk zo laag mogelijk te krijgen.

Natuurlijk kan ik niet in de toekomst kijken. Nu alles op alles zetten om maar zo snel mogelijk aflossingsvrij zijn doen we niet meer. We leven ook nu. Wat we doen is een beetje van alles: een beetje genieten, een beetje sparen en een beetje aflossen. Waarbij we dan volgend jaar meteen beginnen met een grotere aflosknal.

Zo is het plan. Mocht er toch nog het één en ander op inkomensgebied gebeuren – de baan van M. staat op de tocht – dan maken we weer een ander plan. Zo gaat dat hier, meeveren en meezwemmen.

(Afbeelding Pixabay)

Financiën volgend jaar

Eerst stond er boven dit stukje ‘Financieel plan volgend jaar’. Maar ‘plan’ wekt zoveel suggesties en roept associaties op, vinden jullie ook niet? Dan denk ik aan FIRE (Financial Independence and Retiring Early) en aan geldbloggers die minutieus kunnen uitleggen hoe het met hun investeringen en beleggingen gaat. Niets ten nadele van hen, maar ik haak meestal af na 3 regels. Komen er te veel cijfers in voor dan snap ik het niet meer. Ik kan namelijk niet rekenen. Sowieso kan ik niet hoofdrekenen, dat is de schuld van Meester Jan die mij een jaar lang om kwart over tien in de ochtend met koffie en thee de klassen liet rondgaan. Terwijl de rest van de klas hoofdrekenen kreeg, voorzag ik de school van een bakkie leut.

Het komt ook omdat ik blokkeer als er teveel informatie in korte tijd op mij afkomt. Bovendien kan ik niet zover vooruit kijken. Natuurlijk weet ik wel dat onze hypotheek bijvoorbeeld moet worden afgelost. Het vooruit kijken bestaat hier dan uit het feit dat ik besef dat we nog 19 jaar hebben om die €117.402 aan aflossingsvrije hypotheek die er openstaat, af te lossen. Verspreid over de komende jaren zouden wij €6180 per jaar moeten aflossen om aflossingsvrij aan het eind te zijn.  Dan heb ik even geen rekening gehouden met de voordelen van het sneeuwbaleffect van aflossen maar evengoed is het een pittig bedrag. Pittiger dan wij nu kunnen opbrengen door alle zorgkosten.

Maar meer kan ik niet goed overzien, ik kan zeker niet zover vooruit kijken en plannen en dromen dat wij ooit financieel onafhankelijk zouden kunnen worden. Dat zijn mooie plannen als je gezond van lijf en leden bent en geen hoge zorgkosten hebt. Natuurlijk zouden we ervoor kunnen kiezen om veel goedkoper te gaan wonen, maar voor nu vind ik het opgeven van heel veel woongenot – we hebben echt het mooiste uitzicht ooit – om financieel vrij te zijn in een verre toekomst totaal niet relevant. 

Terug naar volgend jaar. Geen financieel plan dus. Maar wat dan? Kan ik me dan niets voornemen op financieel gebied? Zeker wel want met mijn excel overzichtjes kom ik een heel eind. Dus stortte ik me weer eens op de begroting van volgend jaar. Directe aanleiding was de niet geplande maar behoorlijk grote uitgave van € 600 voor vervanging van onze WC. Best noodzakelijk want de oude trok niet meer door en kon niet worden gerepareerd. Maar, dat maakte wel dat ik noodzaak voelde toch weer eens met nieuwe ogen te kijken waar er bespaard kan worden.

Op papier kan ik heel makkelijk besparen en in het verleden budgetteerde ik ook altijd tot de nul maar tegenwoordig houd ik meer rekening met pech en grotere uitgaven en schat ik dat heel ruim in. Ik heb bijvoorbeeld de zorgkosten voor volgend jaar gewoon weer heel hoog ingeschat.  Ik betaalde dit jaar tot nu toe gemiddeld €400 per maand en gezien het feit dat mijn behandeling bij de orthomoleculair therapeut nog doorgaat, verwacht ik dat die kosten voorlopig blijven.

Belangrijk voor volgend jaar is:
– geld vrijmaken voor die behandeling
– sparen om de buffer aan te vullen
– toch weer beginnen met aflossen

We hebben nu al ruim een jaar niets afgelost en ik merk dat ik daar erg onrustig van word. De reden is wel duidelijk, we hebben het geld niet zomaar over de balk gesmeten maar toch wil ik wel weer in actie komen met aflossen ook al zie ik al maanden niet hoe we dat moeten doen.

Klein beginnen dan maar óf een grote klapper maken? Ik zal er binnenkort meer over vertellen want wát we gaan doen is afhankelijk van het antwoord op een mail die wij naar de hypotheekverstrekker stuurden.   

Ik halveerde mijn kledingbudget. Ik heb afgelopen jaar mijn complete garderobe moeten vernieuwen omdat ik zo afgevallen was en kan nu weer jaren vooruit hoop ik. Dus behalve hier en daar wat ondergoed en sokken heb ik voorlopig niets nodig.

Over de mail kreeg ik een aanbod van de energieleverancier omdat ons contract afloopt en schrok van de prijsstijging. Daarom ging ik toch even een rondje prijzen vergelijken en spaarde daarmee €240 per jaar uit in vergelijking met het aanbod. Dat is me wel een beetje rijk rekenen want het is alsnog €120 per jaar duurder dan nu. Maar dat is onontkoombaar volgend jaar gezien de gestegen energieprijzen lees ik in de krant.

Na de overstap naar een andere energieleverancier deed ik meteen weer een rondje verzekeraars. Helaas leverde dat niets op, zowel onze woon- en aansprakelijkheidsverzekering als de autoverzekering vond ik niet goedkoper.

Ik paste  bedragen die we doneren aan goede doelen aan en halveerde sommige. Want in de loop der tijd was daar toch weer steeds meer bijgekomen.

En verder was het weer wat schaafwerk hier en daar waardoor het toch lukte om in de begroting een vast spaarbedrag op te nemen én een (voorlopig) vast aflosbedrag. Dat voelt goed. Dat schaafwerk is het gevolg van telkens weer naar die begroting te kijken en alles wat daar op voorkomt met vreemde ogen te beoordelen. Is dit alles noodzakelijk en zo nee, wát voegt het toe en wat gebeurt er als we het schrappen?

De oplettende lezer zal merken dat ik in tegenstelling tot vroeger geen concrete bedragen meer noem van wat de budgetten nu zullen zijn. Doe ik niet meer. Omdat het zo weinig zegt. Onze uitgaven zijn het gevolg van leefomstandigheden en het leven is niet maakbaar. Hoe je er mee omgaat wel. Een ander koopt niets biologisch en heeft geen 4 katten en is niet ziek. En ook al reageren de meeste mensen overwegend positief, er zijn altijd wel wat azijnzeikers die zeggen: ‘zóveel aan dat of dat uitgeven?‘ En dan gaat het ineens over detailkeuzes in plaats van over ‘kun je uitkomen met wat er inkomt?’

Een super tip die geld bespaart!

Zaterdag kregen wij een overzicht van de hypotheekverstrekker. Dat krijgen we standaard eens per jaar maar als we tussentijds iets aflossen, krijgen we het na elke aflossing. Helaas valt er niets af te lossen dit jaar, dus was dit het eerste overzicht in een jaar tijd dat we kregen.

Het was zo’n blabla brief nieuwe stijl, van na de crisis. Niet alleen wordt verteld wát je nog aan hypotheek hebt maar ook wat dit betekent mocht je nog niet door hebben dat je een schuld hebt die niet aan het eind van de looptijd is afgelost als je een aflossingsvrije hypotheek hebt. Tot in den treure wordt uitgelegd wat voor hypotheek je hebt en wat je moet doen – aflossen! -als je jezelf niet dakloos onder een brug wilt vinden tegen de tijd dat je met pensioen gaat.

Op zich hartstikke goed dat hypotheekverstrekkers nu zoveel duidelijkheid scheppen, na ons eerst al die jaren woekerpolissen te hebben aangesmeerd. Ik stel me zo voor dat de klantenservice die al die vragen rond woekerpolissen heeft afgehandeld – ‘nee hoor, u heeft echt geen woekerpolis ook al lijkt het van wel!’- naadloos is overgegaan in de afdeling die mensen nu waarschuwt dat een hypotheek toch echt een lening is die ooit moet worden afgelost. Dat is fijn voor de mensen die daar werken, scheelt weer ontslag. En ook goed voor ons leners want er zijn nog steeds mensen die nog steeds niet (willen) snappen hoe dat nou zit met hypotheken.

Wat ik dan wel weer eigenaardig vind, is dat ondanks al die voorlichting en informatie in Jip en Janneke taal nergens in de brief het totale bedrag van onze schuld wordt genoemd. Alleen de afzonderlijke delen worden genoemd maar ze schrijven nergens: ‘Dat is dus opgeteld bij elkaar €192.178,45‘ (weten jullie ook meteen weer de hoogte van onze hypotheek). Voor M. is dat geen probleem, hij kan hoofdrekenen als de beste. Maar ik ben reddeloos verloren als ik meer dan 3 cijfers moet optellen zonder rekenmachine in de buurt. Dus Bank of Scotland, goed bezig met jullie overzichten maar nu nog even alles echt netjes optellen en presenteren in het overzicht, dát is pas service!

Maar goed, gaat dit nog ergens heen dit verhaal? Ja! Ik heb een super tip die jullie geld kan besparen. Ooit, een jaar of 6 geleden, deelde ik deze tip ook op het blog maar zoals het vaker gaat in het leven was ik mijn eigen tip vergeten.

Al kijkend naar de rentevaste periode zag ik dat die afloopt op 1 juli 2020. Concreet betekent dit dat wij vanaf 1 juli 2019 variabele rente mogen gaan betalen omdat dit zo vermeld staat in onze hypotheekakte. In het jaar voordat je rentevaste periode afloopt heb je – als dit in je akte staat – recht op het omzetten van de rente van vast naar variabel en kun je voor een zelf te kiezen periode profiteren van de variabele rente. Je krijgt dan elke maand een renteaanbod en klaar. In het begin vonden wij dat doodeng maar al snel leerden we dat de rente helemaal niet zo snel fluctueert, en zeker niet de verkeerde kant op in deze tijd.

Dit recht staat standaard in de meeste hypotheekakten en ontdekten wij toen we het hele kreng doorlazen omdat wij van de woekerpolis probeerden af te komen (*). Er is natuurlijk geen gek die ooit die hele akte doorleest en geen bank die uit zichzelf zegt – ‘hé, jullie hebben vanaf nu recht op variabele rente‘ – dus moet je wel even: 
a) Jouw hypotheekakte doorspitten of dat er bij jou ook instaat.
b) Contact met je bank opnemen als je hier gebruik van wilt maken.

Toen we vanaf augustus 2012 gebruik van dit recht maakten en overstapten naar een variabele rente, scheelde ons dat €120 per maand! In 2015 hebben wij de rente weer voor vijf jaar laten vastzetten. Achteraf gezien deden we dat te snel, we hadden veel langer kunnen profiteren van de variabele rente. Maar op dat moment stonden er steeds vaker berichten in de media over te verwachten rentestijgingen.

In mijn agenda staat nu in ieder geval een reminder dat we in het voorjaar van 2019 een mail moeten gaan sturen naar de hypotheekverstrekker. Of het weer €120 gaat schelen betwijfel ik maar elke euro is meegenomen.

Moraal van het verhaal: lees je hypotheekakte eens, dat kan geld schelen en vergeet je eigen tips niet.

(*) Wil je eens lezen hoe wij van de woekerpolis afkwamen, tik dan woekerpolis als zoekterm in, rechts in de zijbalk of onderaan het scherm als je dit op je smartphone leest.

Aflossen in 2018

Hoe staat het met de aflosplannen? Als ik terugkijk naar de afgelopen jaren hebben wij gemiddeld €5000 per jaar extra afgelost op de hypotheek, buiten de gewone annuïteitenaflossingen. Het ene jaar wat meer (met een keer een uitschieter van €10.000), het andere jaar wat minder.

Dit jaar zijn de aflosplannen vrij bescheiden. We kiezen ervoor om dit jaar verder te investeren in het huis en te sparen voor een dakkapel. Daar gaat eigenlijk al het beschikbare spaargeld nu naar toe.

Heel veel blijft er dus niet over om af te lossen. Ook omdat het denk ik goed is wat extra geld beschikbaar te houden. We hebben nu eenmaal vrij veel medische kosten momenteel. Ik hoop dat er uiteindelijk toch iets van €1000 tot € 2000 overblijft om te gebruiken voor aflossingen. Niet veel natuurlijk (nou ja, wel veel geld maar op het totale hypotheekbedrag is het peanuts) maar alle beetjes helpen. Na het plaatsen van een dakkapel kunnen we weer volop gaan aflossen.

Door de vele aflossingen die er zijn gedaan (iets meer dan €67.000) is er meer ruimte gekomen. We houden meer over per maand en dat geld kan op verschillende manieren gebruikt worden. Onze rentelast is gedaald van ca €1250 naar €967. De schuld zakte van €262.500 naar €194.847.

Het plan is dat we wat er nu overblijft na het bij elkaar sparen van een dakkapel (nog ca. €4000 te gaan) opzij te zetten. Dan doen we aan het eind van het jaar een aflossing van het dan bij elkaar gespaarde bedrag. Hoewel ik in het begin – toen we begonnen met extra aflossen – wel een aflosplan maakte, valt de praktijk iets anders uit. Soms hebben we ook gewoon andere prioriteiten zoals aanpassingen in huis en zoals nu weer veel medische uitgaven. Dat maakt ook niet uit, het doel is niet zozeer om maar meteen hypotheekvrij te zijn, het doel is hypotheekvrij te zijn aan het eind van de looptijd van de hypotheek. Ons eerste oorspronkelijke doelen, niet meer ‘onder water staan’ en de maandlasten door aflossingen zo laten dalen dat we als het nodig zou zijn, kunnen rondkomen van één inkomen, zijn al geruime tijd geleden gehaald.

Wat zijn jullie plannen dit jaar?

Hypotheek mijlpaal!

 

Zojuist maakte ik € 500 over naar de hypotheekverstrekker. Omdat we dit sinds een paar jaar heel regelmatig doen, bereikten we met deze aflossing van vandaag een mijlpaal. We zijn onder de twee ton gezakt met de hypotheekschuld! Van €262.500,- naar €199.861,11! De maandlasten zakten in deze periode van €1250 naar €974,33. En met het dalen van de lasten stijgt de gemoedsrust. We merken nu al dat er zo veel meer ruimte is. Tijd om het te vieren, ik denk dat we onszelf gaan trakteren op iets lekkers! Pizza of toko? Of misschien zelfs wel uit eten?

Aflosgemis

Dit jaar ligt bij ons de focus op sparen en niet op het aflossen van onze hypotheek. We zijn bezig met onderhoud en verbouwingen in huis en dat kost natuurlijk geld. Dus zijn de aflosplannen voor dit jaar heel sober en gaat er vooral geld rollen en wisselen van eigenaar in ruil voor een gerenoveerde keuken en een te bouwen dakkapel op de zolderverdieping.

De afgelopen jaren losten wij iets meer dan €60.000 af aan onze oorspronkelijke hypotheek van €262.000,-. De maandlasten daalden van €1250 naar de €979 die we nu betalen.  Dat is natuurlijk heel prettig die extra ruimte. Aflossen gaat zo steeds sneller als je van het sneeuwbaleffect gebruik maakt. Wat we dus dit jaar niet doen.

Vorig jaar vroeg ik aan jullie wat wijsheid was. We wilden verbouwen én aflossen en in mijn hoofd had ik een ingewikkeld zoveel jarenplan waarbij we  van alles wat zouden doen. Met als gevolg dat het daadwerkelijk plaatsen van de dakkapel nog wel even zou duren.

Heel terecht merkte het merendeel van de lezers  toen op dat we beter ons eerst kunnen focussen op één ding, daar voluit voor gaan sparen om daarna weer verder te gaan met aflossen. Ook omdat sneller een dakkapel plaatsen betekent dat de puber daar langer van kan genieten, voor je het weet is hij het huis uit.

Dus kozen we voor een tijdelijke aflos-stop en sparen we. Maar ik mis het wel. Gewoon het gevoel dat ik kreeg als ik een extra aflossing deed en dan snel ging uitrekenen hoeveel dat scheelde op maandbasis en dat dan ook even doorrekende naar maanden en jaren. Dat was best een beetje verslavend en ik verheug me nu al op het moment dat we weer verder gaan met aflossen. Wie had dat nou ooit gedacht, ik niet.

 

(Bron afbeelding Pixabay)

Puzzelen, zoveel wensen en hoe dat te realiseren

Dacht ik dat ik de begroting voor 2017 redelijk rond had, komt er toch van alles tussen. In de vorm van enorme discussies hier in huis. De neuzen staan niet met alles dezelfde kant op. De ene partij (geheel mannelijk en met zijn twee-en) wil heel graag een dakkapel laten plaatsen in de slaapkamer van S. De andere partij (me, myself and I) wil liever gewoon zoveel als mogelijk aflossen.

Natuurlijk snap ik de wens heel goed. We hebben een heerlijk maar best onpraktisch huis. De kamers boven zijn allemaal erg klein. De slaapzolder van S. is op zich redelijk groot maar door de schuine wanden is er weinig ruimte die echt effectief kan worden benut. Ik schreef er al eerder over want de wens voor een dakkapel leeft al langer in huis. De kamer van S. kan hierdoor veel groter worden en nu hij ouder wordt is er ook meer behoefte om zich terug te trekken. Waarbij ik niet wil beweren dat meer ruimte altijd maar beter is.

Ik ben meer van kijken wat er is en dan slimmer indelen. En zooi wegdoen. Man wil wel meer ruimte. Zijn argumenten (je huis wordt meer waard, dat is altijd handig voor ‘het geval dat’) doet mij niet zoveel. Ik woon hier immers en ik betwijfel of het echt zoveel fijner wonen wordt door een rechte wand. Dat we er meer voor krijgen als we het van de hand doen levert me nu niet meer woongenot op.

Bovendien moet er nog zoveel gebeuren. Zoals de keuken die nog steeds niet is opgeknapt en steeds gammeler wordt. Dat vind ik meer prioriteit hebben. Het geld is daar op zich al voor bij elkaar gespaard, het moet alleen nog gebeuren. Dat dit nog niet is gedaan komt vooral door mij. Ik zie op tegen het klussen zelf, wacht op een periode dat ik me goed genoeg voel en schuif het dus telkens voor me uit. Waarschijnlijk is het wijsheid gewoon maar een datum te prikken, ik vertrek dan naar een logeerplek (gezocht: stille plek voor een paar dagen voor overgevoelige ME-patiënt) en kom terug als alles weer op zijn plek staat.

Buiten de al bestaande prioriteiten van de hypotheek aflossen en sparen voor een vervangende auto (zo rond 2020) en de studie van kind, blijft er gewoon geen financiële ruimte over om ook nog ergens geld vandaan te toveren voor een dakkapel.

Het gaat dus om keuzes. Hoe gaan we dat invullen? Een vakantie overslaan? Dat kan heel goed. Dan hebben we de dakkapel al bijna bij elkaar gespaard. Alleen zelf vind ik dat niet zo’n fijne keus. Kind is nu 14 en zal niet meer heel vaak meegaan op vakantie, denk ik zomaar. Laten we vooral genieten van de keren dat we nog wel met zijn allen gaan. Een jaar niet aflossen? Dan zijn we ook meteen klaar. Dat is een goede optie. Ik word er alleen wat onrustig van en vind het geen fijn idee het aflossen tijdelijk ‘on hold’ te zetten. M. vindt alles prima, zo lang de uitkomst een dakkapel is. Hoe, linksom of rechtsom, maakt hem niet uit.

Een beetje van dit en een beetje van dat lijkt nu de beste optie. We overwegen de komende twee jaar €350 per maand af te lossen in plaats van de geplande maandelijkse €500 en de €150 die we daarmee uitsparen, opzij te zetten voor een dakkapel. Dat is een haalbaar plan en het aflossen loopt niet een gigantische vertraging op.

Dus zou het kunnen dat we hiervoor kiezen. Iedereen krijgt dan iets: een dakkapel, meer ruimte, toch aflossen. Het lijkt nu natuurlijk alsof dit keuzeproces heel democratisch en gezapig tot stand komt. De werkelijkheid is dat de rede hier pas komt na een krijspartij die in eerste instantie leek te gaan over waar het wasdroogrek moet staan in huis maar feitelijk ging over welke keuzes we maken en hoe we in het leven staan. Het ging om mijn wat rigide manier van omgaan met geld versus de behoefte van de man ook ruim voor het pensioen te kunnen genieten van iets meer ruimte en het huis nu te willen opknappen en verbeteren, in plaats van straks.  Maar goed, na dat gekrijs kwam het gesprek op gang.

Ziet er iemand nog een optie die ik over het hoofd zie?

April

Terugkijkend op april kan ik de conclusie trekken dat het op financieel gebied een rustige maand was. Geen onverwachte grote uitgaven of pech. We deden volgens planning een extra aflossing van €300, stopten €150 in de spaarpot ‘nieuwe auto’, stopten €150 in het studiepotje van kind en aan het eind van de maand bleef er nog een kleine € 200 over die naar de gewone buffer ging. Daarmee is die nu op de gewenste hoogte en zou pas weer moeten worden aangevuld als er flink van af wordt gehaald. Wat er de komende tijd overblijft hopen we aan het eind van het jaar in het aflossen van de hypotheek te stoppen. We lossen dat buiten de maandelijkse vaste extra aflossing van € 300 niet meteen af, maar willen dit pas aan het eind van het jaar doen. Wat dat betreft zijn we voorzichtiger en gematigder dan vorig jaar.

Voor het eerst in lange tijd werkte ik weer eens onze planning van de aflossingen bij. Onze aflossingsvrije hypotheek zou in 2028 afgelost kunnen zijn. Er staat nu nog een bedrag van iets meer dan €120.000 open. In 12 jaar tijd moet dat te doen zijn. Aan de andere kant lijkt het ook weinig zinvol zo ver vooruit te kijken want je weet nooit wat er gebeurt, of M. wel zijn baan houdt en of het wel lukt om te blijven aflossen. Maar bij leven en welzijn, zoals je dat dan zegt, zou het moeten lukken om in 2028 alleen nog een klein restbedrag voor de annuïteitenhypotheek te hebben openstaan. Die loopt af in 2033. Dat is ruim voor het pensioen van M. in 2040. Mijn pensioendatum is in 2036 (ik ben iets ouder dan M.). Dat betekent dat we in een ideale situatie in de jaren voor het pensioen geld overhouden om te sparen voor na het pensioen. Maar we hebben dan beduidend minder geld nodig want er zijn na het pensioen geen hypotheeklasten meer.

Wat ook een optie is dat M. eerder stopt met werken of flink minder gaat werken. Daar voel ik veel voor. Met een pensioendatum die tegenwoordig de verkeerde kant opschuift is het natuurlijk heel aantrekkelijk om lang voor die tijd ons leven zo in te richten dat er minder gewerkt hoeft te worden en er meer kan worden genoten van vrije tijd. Ik voel me regelmatig flink lullig en schuldig als ik zie hoe hard hij moet werken en hoeveel stress hij regelmatig heeft door het werk. Mijn situatie is niet zodanig dat ik die last kan overnemen of verlichten dus zal de ruimte ergens anders vandaan komen.

Wel blijf ik het moeilijk vinden om zover vooruit te kijken. Hoewel ik nogal manisch met geld kan bezig zijn, en niet alleen met geld,  is het zó ver in de toekomst kijken en met verschillende scenario’s rekening houden, nooit mijn hobby of sterke punt geweest. Omdat ik weet dat het leven niet maakbaar is en de pech meestal nou net uit die hoek komt die je niet in de picture had.

Het motto blijft voorlopig dus maar gewoon hetzelfde: uitkomen met wat er binnenkomt, iets opzij zetten voor pech, aflossen wat lukt en genieten van wat kan.

Eerste aflossing en de budgetten en het goed-genoeg-is-goed-principe

Zojuist maakte ik de eerste extra aflossing van dit jaar over naar de hypotheekverstrekker. De € 600,- die we nu betalen, scheelt ons € 2,85 aan rente per maand. Die rente staat vast tot 2037 dus dat is  € 2,85 maal 20 jaar maal 12 dat we dat niet meer hoeven op te hoesten…..

Zoals de vaste bezoekers van het blog weten, probeer ik wat losser te worden met budgetten en financiën. Niet door meer uit te geven maar door de planning los te laten. Hoewel ik wel hoop dat we dit jaar weer op een mooi aflosbedrag uitkomen, heb ik het oorspronkelijke doel van € 6000,- losgelaten. Stiekem ben ik natuurlijk wel benieuwd wat voor effect het loslaten gaat hebben. Het salaris werd vandaag gestort en met wat er overbleef van de boekhoudkundige maand van januari en de verwachtingen van februari, leek € 600 aflossen me een mooi realistisch bedrag.

Dat had veel hoger kunnen zijn maar ik ga dus niet meer tot de nul budgetteren en de boel afknijpen. Bovendien verwacht ik wat extra kosten deze maand. Met Dibbes gaan we naar het Dierenziekenhuis in Amsterdam voor een hartecho en M. gaat later vandaag naar de fysio, aangezien hij bij het sporten een hamstringblessure heeft opgelopen. Hij is al jaren niet meer aanvullend verzekerd dus betalen we het zelf en ik weet natuurlijk nog niet hoeveel behandelingen hij nodig heeft.

Het is natuurlijk nog te vroeg om conclusies te trekken hoe het loslaten bevalt. De insteek is: gewoon betalen wat er betaald moet worden, het geld niet meer verdelen over tig reserveringspotjes, niet meer continu lopen schuiven met geld en vooral niet meer zoveel plannen. Ik ben daar nu 10 dagen mee bezig. Of liever gezegd niet mee bezig. Want ik doe dus vooral minder in mijn hoofd. En dat lucht eigenlijk heel erg op. Dus is dat al een eerste voorzichtige conclusie: opluchting.

En ook dit kan weer door getrokken worden naar andere aspecten van het leven. Altijd maar zoeken naar het beste kan op den duur enorm belemmerend werken. Ik kreeg in dat verband een mail van een medeblogger en inmiddels zeer dierbaar geworden mailvriendin die vertelde over haar goed-genoeg-is-goed-principe: goed genoeg is goed. Je hoeft op vakantie niet per se altijd maar door te rijden om de mooiste en meest spectaculaire plek om de hoek te zoeken. Of, als ik het op mijn eigen leven projecteer: ik hoef niet altijd de beste maaltijd voor te zetten, soms zijn gekookte spruiten met een ei en rijst voldoende en alles wat je nodig hebt. Ik hoef niet perfect te zijn en dus mag ik stoppen met het streven naar perfectie of de ‘alles eruit halen wat er uit te halen valt’ mentaliteit.

Dus gaan we vrolijk verder met naast het jaarmotto: ‘is dat zo?’ nu ook het motto: ‘goed genoeg is goed’.