Financiële desinteresse

Eén van mijn FB-vrienden schreef laatst op FB dat hij erover dacht zijn huidige beleggingshypotheek om te zetten naar een andere hypotheekvorm en verbijsterd was over het feit dat zijn verstrekker voor dat geheel van omzetten/ adviseren/ boeterente/ taxeren € 2100 durft te vragen. Of dit normaal was.

Of hij wist dat in veel gevallen (woekerpolis) een eventueel hersteladvies bij een beleggingshypotheek gratis hoort te zijn, vroeg ik hem. In het ‘gesprek’ dat volgde bleek dat hij een 100% beleggingshypotheek heeft met een looptijd van nog 21 jaar. Het huis staat niet onder water. Maar hij blijft naar verwachting aan het einde van de looptijd wel met 80 % van de schuld zitten. Uiteraard kon ik niet laten hem erop te wijzen dat de looptijd van een hypotheekschuld oneindig is indien er niet wordt afgelost. Het enige dat er wijzigt aan het einde van de looptijd, is dat je dan bruto maandlasten gaat betalen, in plaats van de nettolasten. De hypotheek blijft gewoon lopen zolang de schuld niet is afgelost. Ook vertelde ik dat hij niet alleen zijn hypotheek moet gaan omzetten maar ook moet gaan ontwoekeren en dat dit twee verschillende trajecten zijn.

Omdat het me best verbaasde – het gaat hier om iemand die midden in het leven staat, slim is en ook volgens mij redelijk goed met geld om kan gaan – vroeg ik hem op welke planeet hij de afgelopen jaren had gewoond want zelfs ik heb in mijn ‘ME-coma’ toch het woekerpolisdrama meegekregen. Heel eerlijk antwoordde hij dat hij zijn kop in het zand had gestoken.

Die struisvogelpolitiek of financiële desinteresse kost veel geld. Het is diezelfde desinteresse waar toentertijd de verzekeraars gebruik van maakten toen ze jaar in jaar uit nietszeggende jaaroverzichten met verschrikkelijk treurige rendementen opstuurden. In plaats van die te bekijken, werden die jaar in jaar uit in een map gestopt.

Nog steeds zijn er stapels mensen die niet weten dat ze een woekerpolis hebben. Die wel jaren inleggen en nog steeds denken dat het wel zal loslopen. Die gewoon echt geen rete zin hebben om zich erin te verdiepen. Totdat ze bedenken dat ze iets anders met hun leven willen en erachter komen dat die papieren niets waard zijn en dat ze klem zitten.

TIJD OM WAKKER WORDEN DUS. 
HALLO, HOEVEEL VAN JULLIE HEBBEN
HET NOG STEEDS NIET DOOR!!!

 

 

Daarom nog maar eens wat tips uit de oude doos:

Stel, jij hebt een aflossingsvrije beleggingshypotheek met een daaraan gekoppelde levensverzekering, misschien is dat wel een woekerpolis. Wat nu? Allereerst: als jij tussen eind jaren ’90 en 2008 een beleggingsverzekering met daaraan gekoppeld een beleggingshypotheek hebt afgesloten, dan heb je grote kans dat dit een woekerpolis is. Je kop in het zand steken helpt niet, zoek het uit! NU!

 • Begin met wat wat je hebt. Dus ga niet te pas en te onpas heel internet afzoeken, maar begin gewoon met de papieren die je in bezit hebt: je hypotheekakte en de polissen van je beleggingsverzekering.
 • Zorg dat je weet wat je in de loop van de tijd hebt betaald aan deze verzekering. En dan bedoel ik niet alleen het totaalbedrag per jaar, maar ook opgesplitst in inleg, provisie en administratiekosten. Zo zie je meteen wat de verhouding is tussen je inleg waarmee daadwerkelijk belegd wordt en de rest. Heb je die overzichten niet? Je verzekeraar is sinds een paar jaar verplicht je dit jaarlijks op te sturen, vraag het dus aan.
 • Zoek uit wat de waarde van de polis nu is en wat de waarde naar verwachting zal zijn aan het eind van de looptijd.
 • Bepaal voor jezelf wat je wilt oplossen. Is het de waarde van de polis zelf die je onrustig maakt of wil je ook af van je beleggingshypotheek?
 • Nu dat duidelijk is, ga je uitzoeken wat daarbij past. Ben je niet thuis in verschillende soorten hypotheken, kijk dan welke er zijn, dat is sinds kort sterk vereenvoudigd
 • Hou bij je keuze in het achterhoofd dat de renteaftrek waarschijnlijk gaat verdwijnen en dat de overheid aanstuurt op hypotheken waarbij gewoon afgelost wordt. De meest suffe hypotheken zoals de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek zijn juist die hypotheken waarbij je alles aflost. Een bankspaarhypotheek werkt ook naar een aflossing toe, maar is helemaal gebaseerd op fiscaal voordeel en vaak ingewikkeld als je er ooit eerder van af wilt of tussentijds extra wil gaan aflossen of inleggen.
 • Bel gewoon eens je hypotheekverstrekker en vraag
  • of je je hypotheek kunt omzetten
  • of je een afgekochte levensverzekering meteen kunt inzetten ter aflossing in de omgezette hypotheek
  • naar welke hypotheekvormen je kosteloos mag omzetten (wij mochten alleen omzetten naar een annuïteitenhypotheek)
  • of er kosten verbonden zijn aan omzetten (waarschijnlijk niet, omzetten zelf kost niets als je bij je huidige verstrekker blijft, wel als het hypotheekbedrag verhoogd wordt of je naar een andere verstrekker overstapt)
  • vraag welke stappen je moet zetten
 • Een hypotheekverstrekker geeft geen advies maar moet wel antwoord geven op concrete vragen als: naar welke hypotheekvorm kan ik mijn hypotheek omzetten?
 • De hypotheekverstrekker verwijst je na je aanvraag om de hypotheek om te zetten waarschijnlijk door naar de verzekeraar waar jij de levensverzekering hebt afgenomen. Nu gaan er twee sporen tegelijk lopen:
  • het afkopen van je levensverzekering
  • het omzetten van je hypotheek
 • Vraag gewoon na elke gezette stap, wat de volgende stap zal zijn en volg dat braaf op.
 • Bewaar alle mailwisselingen en toegestuurde documenten en voorstellen.
 • Reken alles door en controleer alles nauwgezet. Leg bijvoorbeeld de voorwaarden van je huidige hypotheek naast de offerte. Ga er niet van uit dat de aanbieder niet zomaar ineens iets verandert, want dat gebeurt wel. Bij ons bleken de rentepercentages ineens te zijn veranderd in ons nadeel. 0,3 % rente op een bedrag van € 240.000 is veel geld. Kijk dus alles na en laat alles corrigeren wat niet klopt. Onze offerte ging wel 4 of 5 keer heen en weer voordat het klopte.

Ben je huiverig om alles alleen te doen, kijk dan eens op de site van woekerpolisvrij.nl
voor handige tips en tools. Dat is niet gratis maar een schijntje in vergelijking met de kosten van een ‘mannetje’.

Doen hoor, wakker worden!

Advertenties

Hypotheek omzetten en ontwoekeren

Wij deden verwoede pogingen om de beleggingshypotheek om te zetten in een annuïteitenhypotheek en meteen zo af te komen van de woekerpolis. De afkoopwaarde van de polis dient ter extra aflossing van de hypotheek zodat het bedrag daalt. De aflossingsvrije hypotheek wordt sinds dit jaar maandelijks extra afgelost. In voorgaande afleveringen lazen we dat de adviseur bepaald niet meewerkte waardoor het omzetten niet zonder slag of stoot gaat. Wat gebeurde er onlangs op ontwoekergebied, lees het hier!

 ~
 
Nadat we de adviseur een heel duidelijke opdracht hadden meegegeven (regel 2 risicoverzekeringen en meer niet) gingen wij verder met de hypotheekofferte. Er stonden wat foutjes in en wij stuurden een reactie met het verzoek deze te corrigeren. Ondertussen kregen wij van de adviseur een offerte voor de risicoverzekeringen en het bedrag dat het ons gaat kosten om dat door hem te laten regelen.
 
Een assurantieadviseur kan zijn loon op 2 manieren verdienen: 
– versleuteld als onderdeel van de premie die je gaat betalen
– een bedrag vooraf in 1 keer
 
De tweede optie is natuurlijk goedkoper. Zouden wij kiezen voor optie 1, dan betalen wij in 20 jaar tijd € 2500 aan de assurantieadviseur. Kiezen we voor optie 2, dan betalen we € 695 in eens. Evengoed schrokken wij ons rot van het bedrag. € 695 om 2 formulieren te laten invullen? Het werd nog erger toen bleek dat wij die formulieren zelf moesten invullen. Wel was hij zo vriendelijk enkele vragen te beantwoorden over wat er precies moest worden ingevuld. Een rondje internet leverde bovendien op dat dit tarief niet ongebruikelijk is. Dus nou, vooruit dan maar.

 

We vulden de formulieren voor de risicoverzekering in en gooiden deze persoonlijk bij de adviseur in de bus. De verzekeraar stuurden wij onze vragen en verzoeken omtrent een gecorrigeerde hypotheekofferte.

En toen werd het stil. Wij vernamen niets meer van de hypotheekverstrekker en ook niets meer van de assurantieadviseur. Wij stuurden een paar mails met de vraag waar de gecorrigeerde offerte bleef. De datum dat de offerte verliep was inmiddels bijna gepasseerd en wij begonnen wat onrustig te worden. Om jullie geheugen op te frissen, de contacten lopen over vele lagen. Wij sloten de levensverzekering af bij de Goudse maar de hypotheek zelf via De Goudse bij de Bank of Scotland. Maar alle zaken met de B.O.S. lopen via Stater. Wij sturen dus een mail naar de Goudse, die gaat naar S.tater en die neemt weer contact op met B.O.S. En normaal zou daar dus eigenlijk nog een financieel adviseur tussen moeten zitten ware het niet dat we het omzetten van de hypotheek zelf doen.

 
Na 1,5 week van stilte riepen wij hulp in van Schoonpa die nu weliswaar van zijn pensioen geniet, maar jaren werkte bij De Goudse. Hij trok aan de juiste touwtjes, prikte in de juiste personen en toen ging het ineens heel snel. We kregen een aangepaste offerte gestuurd, met op ons verzoek een maandvariabele rente en de verdere aanpassingen waren ook correct gedaan.
 
Wij tekenden de offerte, vulden wat papieren in en die werden door Schoonpa hoogst persoonlijk afgeleverd. Omdat wij het bericht kregen dat De Goudse niets had vernomen van de risicoverzekeringen die ons financieel adviseur zou regelen, deden wij de kopieën hiervan ook in een envelop en gaven die mee aan Schoonpa. De risicoverzekering is zo belangrijk omdat het voor de geldverstrekker een garantie is dat in geval van dood neervallen van één van ons, zij gewoon hun geld krijgen. Bijna per omgaande kregen wij bericht van De Goudse: er was de verkeerde risicoverzekering aangevraagd. Of we alsnog per omgaande de juiste aanvraag wilden indienen, de in te vullen bijlagen waren bijgevoegd.
 
Gelukkig wou De Goudse ons tegemoet komen, ze hadden er vertrouwen in dat wij de correcte formulieren snel zouden opsturen en hadden alle overige spullen al met groen licht naar de hypotheekverstrekker gestuurd. Met andere woorden: er is een goede kans dat alles rond is voor 1 augustus, wat de insteek was.
 
Terug naar de adviseur: hij vraagt dus € 695 om een offerte van een verkeerde verzekering aan te vragen bij de verzekeraar en ons zelf die formulieren te laten invullen. Wij vulden die dus ook niet correct in (vroegen een lineaire in plaats van een annuïtaire verzekering aan) en stuurden dit naar de adviseur op. En dan stopt het spoor. Heeft hij het zonder correctie doorgestuurd naar de verzekeraar? Daar is niets binnengekomen. Of ligt het nog op zijn bureau, als ‘to do’ ding, dat nog steeds moet worden afgevinkt?
 
Eerst het definitieve akkoord afwachten voor de hypotheek en dan gaan we aan de slag met de adviseur. Want dat we een klacht gaan indienen is zeker. Hij zette ons van het begin af aan op het verkeerde been, zei dat omzetten van de hypotheek heel duur is en niet zomaar kan (klopt niet), dat we naar een notaris moeten (klopt niet), raadde ons ten sterkste af om de levensverzekering af te kopen (omdat hij dan zijn provisie verliest), vraagt de verkeerde risicoverzekering aan (een lineaire) waardoor wij het formulier ook verkeerd invullen en dit zijn dan alleen de dingen die me meteen te binnen schieten.
 
Natuurlijk zijn wij zelf ook eitjes. Ik begrijp nu wel dat als je een lineaire hypotheek aanvraagt, dat je dan een lineaire risicoverzekering regelt. En bij een annuïteitenhypotheek dus een annuïtaire risicoverzekering. Maar is het niet ook de taak van de adviseur om dat te weten en daar alert op te zijn?
 
Als dit alles achter de rug is, zal ik eens een logje schrijven met alle zaken en stappen op een rijtje die wij hebben gezet. Tot nu toe valt het me mee. We zijn enorm ver gekomen. Eigenlijk is de ergste stress die we hebben gehad veroorzaakt door het tegenwerken van de financieel adviseur, waardoor ik het gevoel kreeg door stroop te lopen. Maar de belangrijkste les die ik heb geleerd is: als je niet tevreden bent met je hypotheek, dan bel je gewoon met de geldverstrekker en vraagt of er te praten valt over omzetten. Van daaruit rolt het balletje, niet zonder hopsen en stuiteren en niet vanzelf, maar wel in ieder geval een kant op waar jij je beter bij voelt.
 
 

Ontwoekeren – een verhaal in veel delen

Wat vooraf ging:
Wij deden verwoede pogingen om de beleggingshypotheek om te zetten in een annuïteitenhypotheek en meteen zo af te komen van de woekerpolis. De afkoopwaarde van de polis dient ter extra aflossing van de hypotheek zodat het bedrag daalt. De aflossingsvrije hypotheek wordt sinds dit jaar maandelijks extra afgelost. Wat gebeurde er onlangs op ontwoekergebied, lees het hier!

~
Toen wij ontdekten dat de levensverzekering die gekoppeld is aan onze beleggingshypotheek, een woekerpolis is, stuurden wij een mail naar de financieel adviseur. Onze vraag aan hem was:
‘Kunnen wij de beleggingshypotheek omzetten in een annuïteitenhypotheek en de polis afkopen, waarmee we het vrijgekomen bedrag meteen als aflossing gebruiken?’
Het antwoord was dat dit financieel heel onaantrekkelijk is en dat er veel kosten aan zijn verbonden, ook was het fiscaal onaantrekkelijk. Beter konden we er voor kiezen een ander beleggingsprofiel te nemen. Niet het antwoord waarop wij hoopten. En het zoveelste nietszeggende antwoord.
Wij hebben nooit iets gehad met onze adviseur. Sterker nog, wij kozen hem nooit uit. Onze eerste hypotheek sloten wij direct bij de Goudse af. Daar gingen wij heen voor een gesprek en advies en daar trapten wij in de val van de beleggingshypotheek. Een paar jaar later kregen wij een brief dat de Goudse alleen nog maar via een tussenpersoon zaken deed en dat wij ons konden wenden tot meneer W. in in onze woonplaats, die voortaan ons dossier behartigde. Daar zaten wij niet op te wachten, maar het was nu eenmaal zo. Pas later ontdekte ik dat Meneer W. vanaf dat moment al verdiende aan ons, zonder dat wij hem ooit hadden gezien. Want een deel van onze in te leggen premie voor de levensverzekering gaat naar hem.
De koop van een volgende huis met daarbij de aanpassing van het te lenen bedrag, liep dus via Meneer W. In de jaren die volgden, hadden wij af en toe een vraag en kregen altijd een volslagen nietszeggend antwoord terug. Toen wij dus het advies kregen om een ander beleggingsprofiel te kiezen, was dat de druppel. Dan zoeken we het zelf wel uit.
Wij belden met de geldverstrekker. ‘Kunnen wij de hypotheek omzetten naar aan annuïteitenhypotheek?  Ja dat kan! Zonder kosten en zonder gang naar de notaris. Mail maar door wat jullie willen’ was het antwoord. De mail werd gestuurd en een paar dagen later kregen wij antwoord van de Goudse.
Vanaf hier wordt het ingewikkeld: wij sloten 10 jaar geleden een hypotheek af bij de Goudse maar de geldverstrekker is de Bank of Scotland (hierna te noemen BOS) die de administratieve afhandeling neerlegt bij Stater. Dus een mail naar de BOS kwam via Stater terecht bij de Goudse. Ons antwoord daarop gaat dus weer via de Goudse naar Stater naar BOS. Geen wonder dat hypotheken zo duur zijn, want iedereen wil natuurlijk wel wat verdienen.
Hier zou dus ook nog een tussenpersoon tussen moeten zitten, tussen het traject van de Goudse en ons. Maar omdat je blijkbaar wel BOS als geldlener rechtstreeks mag benaderen, ging ineens in de rest van het traject ook alles zonder tussenpersoon.
Afijn, we kregen een offerte voor een annuïteitenhypotheek en lazen de algemene voorwaarden alsof het hoogstaande literatuur is. Met aandacht. En zo ontdekten we iets aangenaams. Volgend jaar juli loopt onze rentevaste periode af. Wij mogen in het jaar er aan voorafgaand kiezen voor een maandvariabele rente en die op een door ons gewenst moment laten vastleggen. Heel gunstig voor ons want de rente nu is lager dan wat wij toentertijd hebben laten vastleggen.
Terug naar de Goudse. Als we onze polis afkopen, wil de geldverstrekker wel een garantie hebben dat in geval van ons overlijden een bedrag vrijkomt. Wij moeten dus een dalende risicoverzekering afsluiten. Hier komt helaas de financieel adviseur weer om het hoekje kijken. Want de verzekering is een product van de Goudse en die doet alleen rechtstreeks zaken met een tussenpersoon.
Wij stuurden een mail naar de financieel adviseur met 2 opdrachten:
1) regel een kruislingse dalende risicoverzekering
2) regel een arbeidsongeschiktheidsverzekering op naam van Schatje
Het hoe en waarom vertelden wij ook: omzetten hypotheek blabla.Wij hoorden niets. Nog maar eens gemaild. Gisteren belde hij op.
Waarom waren wij alles zelf aan het regelen? 
Omdat wij een antwoord kregen op een vraag die wij niet stelden en bovendien klopte het antwoord niet. 
Wist ik dan niet dat het omzetten van een hypotheek reuze duur is. 
Nou dat valt anders mee, het kan kosteloos. 
Maar jullie moeten naar de notaris! 
Nee meneer, dat moeten we niet, we kunnen zo omzetten.
Maar het is veel regelwerk en ik moet nu een dossier opbouwen.
Nee, u moet alleen een dalende risicoverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering regelen. de hypotheek omzetten doen wij zelf.
Afijn, ik werd behandeld alsof ik een kleuter was. Wist ik wel dat aflossen riskant is. Wat nu als mijn televisie kapot gaat?  En wist ik wel dat ik op de beleggingshypotheek ook kan aflossen, als ik dat blijkbaar zo graag wil? En dat ik dan bijvoorbeeld kan aflossen ter hoogte van het te verwachten gat?
Deze meneer begrijpt niet dat ik niet wil aflossen om een gat te dekken, maar om mijn huis af te betalen en niet langer het gevoel te hebben dat met onze woekerpolis een paar partijen geld verdienen en wij met een schuld blijven zitten (aangezien het toen voorgespiegelde eindkapitaal bij een pessimistisch rendement een ton was en nu wordt geschat op €40.000).
Om een lang verhaal iets in te korten (dit stukje is veeeeels te lang natuurlijk) vroeg ik hem om in de avond terug te bellen want M. is beter in snel schakelen tijdens een gesprek (ik kan dat alleen op papier..). Ook M. zat een half uur met Meneer aan de telefoon. En ook deze keer had Meneer het over dossieropbouw waarop ook M. het nog maar eens duidelijk vertelde: wij willen maar 2 dingen die jij nu moet regelen.
Ik begrijp Meneer heel goed. Hij verlies zijn provisie. Dus hij wil nu nog iets verdienen aan ons. Als hij van het begin af aan had gezegd: ‘kom maar hier, wat vervelend dat jullie een woekerpolis hebben, daar gaan we iets aan doen’ dan hadden wij hem zijn geld gegund. In plaats daarvan zochten wij zelf alles uit. We willen niet dat hij voor het regelen van 2 verzekeringen (dat een kwestie is van een paar formuliertjes invullen) een dossier gaat opbouwen, zoals hij dat noemt. Om vervolgens een factuur van een paar honderd euro te sturen.
In het kader van de transparantie (een woord dat hij gisteren om de paar zinnen gebruikte) stuurden wij vanmorgen nog één keer een mail waarin we aangaven vooraf (en voordat hij in actie komt) te willen weten wat hij voor het regelen van die 2 verzekeringen vraagt.
~
Hoe loopt dit af? Eindigen we vechtend over straat met deze adviseur of gaat dit nog goed komen. Wordt vervolgd!
PS: Er bestaan goede adviseurs, ongetwijfeld! Ik beschrijf onze ervaring met onze adviseur. Misschien herken jij je als hypotheeknemer in dit verhaal en stimuleert het je om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Want ongetwijfeld haalt een adviseur je werk uit handen en kan een goede adviseur je geld besparen, jij gaat de financiële verplichting aan. Dus zal jij je ook er in moeten verdiepen.